Hulugang pagbabayad, hangad para sa Meralco bill

Share this information:

Matiyagang pumila ang ilang mga kababayang Pilipino sa harap ng Meralco Tutuban Business Center sa Maynila upang hintayin ang pagbubukas ng naturang tanggapan.

Karamihan ay pumila na nang maaga upang mauna sa Customer Complaints Desk, samantalang ang iba ay nakapila na ng alas 12 ng hatinggabi pa lang. Hangad nila na makiusap na payagan sila na makapagbayad ng hulugan para sa kanilang electric bill matapos silang makatanggap ng Notice of Disconnection mula sa utility firm. Ang iba naman ay may mga reklamo kaugnay ng kanilang Meralco bill.

Napag-alamang malaki ang nasasakupan ng Meralco-Tutuban Business Center kaya nagtakda na ito ng limit na hanggang 60 tao lang ang pinapayagang pumila sa Customer Complaints Desk kada araw.

Ang Meralco Tutuban Business Center ay namamahagi naman ng “queueing numbers” upang mapanatiling maayos ang pila at hindi magkagulo sa Complaints Desk at upang masiguro din ang physical distancing.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.