Registration para sa political parties at party-list groups sa 2025 mid-term elections, binuksan na

Share this information:

BINUKSAN na ng Commission on Elections (Comelec) ang registration para sa mga political party at mga party-list group na nais lumahok sa May 2025 mid-term elections.

Sa isang abiso na inilabas ng poll body, ang Clerk of the Commission ay “nagsimulang tumanggap ng mga Verified Petitions for Registration”  para sa mga partidong pampulitika o mga koalisyon ng mga partidong pampulitika, o pambansa, rehiyonal, sektoral na mga party-list na grupo o organisasyon.

Sinabi ng Comelec na ang petisyon ay tatanggapin mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa weekdays maliban sa holidays.

Sa mga interesado, maaring magtanong sa opisina ng Clerk ng Comelec sa mga telephone numbers 02-85273002 o 02-85272770, ang email address clerkofthecommission@comelec.gov.ph, o ang  official Comelec website.

Ang Saligang Batas ng 1987 ay nagsasabing ang isang malaya at bukas na sistema ng partido ay dapat pahintulutang umunlad ayon sa malayang pagpili ng mga tao.

Sinasabi rin nito na kalahati ng puwesto na inookupahan ng mga party-list sa Kongreso ay dapat punan ng “manggagawa, magsasaka, maralitang lunsod, katutubong pamayanang kultural, kababaihan, kabataan, at iba pang sektor na maaaring itadhana ng batas, maliban sa relihiyon. sektor.”

Ang mga kinatawan ng party-list ay dapat mabigyan ng 20 porsiyento ​​ng kabuuang bilang ng mga miyembro ng Kapulungan ng mga Kinatawan, na hindi dapat lumampas sa 255 maliban kung itinakda ng batas.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.